LANGUAGE SELECTION
CURRENT DATE
 
Czech English Germany Spanish 25. Jul 2024
 
 
 
 
MENU
 
Technické inspekce v oblasti:
PRŮMYSLU
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
OBCHODU
STAVEBNICTVÍ
BANKY
KOORDINÁTOR BOZP
ZNALECKÉ POSUDKY
REFERENCE
 
     

 Inspekce v oblasti stavebnictví

 
  Tyto činnosti pokrývají zejména:
Technické supervize stavební části při realizaci projektů
Technické inspekce ve výrobě stavebních elementů
Expertní činnosti a posudky při pojištění staveb – tzv. desetileté záruky, tj. certifikace statické stability a vodotěsnosti staveb
Technické due diligence (stavební části)
Posouzení technického stavu budov
Posuzování shody stavebních částí projektů s definovanými předpisy a normami
Kontroly rozestavěnosti a kontroly a ověřování progresu nákladů
Kontroly plnění harmonogramů při realizaci projektů
Činnosti Autorizovaných koordinátorů BOZP dle Zákona 309/2006
Technické a environmentální due diligence stavebních objektů
ESA – Environmentální audity lokality (pozemků, existujících stavebních objektů) s ohledem na historii využití lokality a eventuální znečištění a ekologické zátěže
 
     
 
     
Tel.: +420 605 224 703, e-mail: inspekt-servis@inspekt-servis.cz Copyright © 2018 - INSPEKT-SERVIS, s.r.o.